dissabte, 21 de gener de 2012

Cantar el duo de l'africana

Verema
Aquest passat divuit de gener un altre cop en el programa del Cafè de la República, l'Enric Gomà va parlar sobre una anècdota  de la seva àvia Piera, la Carme Piera de Sants. 

El programa anava sobre quin era el significat "d'agafar una turca", petició que havia realitzat en Joan Barril en un programa anterior. En resum quines poden ser les diverses maneres de dir : emborratxar-se. Per exemple : agafar un trompa, agafar un pet, agafar una merla, engatar-se...

El significat de borratxa és : Botella de cuir, o carbassa, per a vi. D'aquí vindria la paraula emborratxar-se.


Per saber-ne més :

Programa de ràdio : 18/01/2012 La veu humana 
Wikipèdia El dúo de La africana
YouTube : El dúo de La africanadissabte, 7 de gener de 2012

Estudi genètic cognoms catalans

Actualment, en el nostre país hi ha en marxa un estudi sobre els cognoms catalans mitjançant el cromosoma Y que es passa per la línia paterna, aquest projecte està dirigit per tres investigadors de l'IBE (Institut de Biologia Evolutiva) i finançat per l'Institut d'Estudis Catalans.

Encara que en la relació de 50 cognoms no hi ha el cognom Piera, he trobat que és interesant fer-ne menció.

El projecte consisteix en el següent :

"En el genoma, un dels cromosomes, el cromosoma Y, té un comportament únic: en tenen només els homes i es passa de pare a fill. De fet, determina la masculinitat. Els cognoms tenen un comportament semblant: encara que en tenen homes i dones, els cognoms que s’acaben transmetent són els dels homes: els néts d’una dona no portaran el seu cognom.
El sistema actual, amb un nom personal i un o dos cognoms que marquen el llinatge s’estableix a la baixa edat mitjana, encara que no se sistematitza fins molt després.
No tots els cromosomes Y són iguals: hi trobem un tipus de variació que s’acumula lentament (els anomenats haplogrups) i que es troba en freqüències diferents en poblacions diferents, mentre que altres variants muten molt més de pressa i són pràcticament particulars d’un individu o una família.
Ens proposem utilitzar la variació en el cromosoma Y per a estudiar els cognoms catalans, valencians i balears. Hem seleccionat 50 cognoms, dels quals pretenem analitzar el cromosoma Y en 50 homes, per tal de respondre les preguntes que detallem en l’apartat següent.
Aquest projecte està dirigit per Francesc Calafell, David Comas i Jaume Bertranpetit, i ha estat finançat per l’Institut d’Estudis Catalans.

Objectiu: objectiu que es pretén adreçar amb el seu estudi (GervsLat: antropònims germànics contra llatins; Gent.: gentilicis estrangers; PoliFreq: relació entre nombre de fundadors i freqüència d’un cognom; Hebreu: possibles cognoms hebreus; Àrab: possibles cognoms àrabs; Basc: possibles cognoms bascos)."


Per saber-ne més :

Web sobre els Cognoms catalans.
Relació dels 50 cognoms a estudi : Llista dels cognoms.
Web Institut de Biologia Evolutiva.
Web de Inici d'un estudi genètic dels cognoms catalans en la UPF.
Facebook : Un atles genètic sobre els cognoms catalans.
Reportatge a la revista 'El Temps'.
Reportatge al programa "Divendres" de TV3.